1- Nedavne izmjene u zakonu o posjedovnom listu
2- Dobar kvalitet zivota i zivotnih standarda
3- 18ta ekonomija u svijetu
4- Rastuca ekonomija
5- Dinamican i stabilan privatni sektor
6- Populacija od 75 miliona (2011)
7- Visoki i stabilni uslovi za strane investitore
8- Dobar polozaj sa regionalnim trzistem od preko 1,5 milijarde potencijalnih korisnika
9- Vise od 70% svjetske energije je locirano juzno i istocno od Turske
10- Dostupnost vise trzista